dư 19k vàng

Danh sách 7 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Fennik Nhà Thám Hiểm
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 24 tướng

Batman
Butterfly
Fennik
Gildur
Grakk
Joker
Kahlii
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Murad
Ngộ Không
Raz
Slimz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zill

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá