Danh sách 14 trang phục

Alice Nhà Chiêm Tinh
Arthur Hoàng Kim Cốt
Fennik Nhà Thám Hiểm
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Lauriel Đọa Lạc Thiên Sứ
Nakroth Bboy Công Nghệ
Nakroth Chiến Binh Hỏa Ngục
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh
Zuka Đại Phú Ông
Aleister Quang Vinh

Danh sách 31 tướng

Airi
Arduin
Arthur
Chaugnar
Gildur
Ignis
Jinna
Joker
Kil'Groth
Kriknak
Lauriel
Lữ Bố
Mganga
Moren
Murad
Nakroth
Ngộ Không
Ormarr
Raz
Slimz
Superman
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá