Danh sách 4 trang phục

Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh

Danh sách 12 tướng

Điêu Thuyền
Gildur
Lữ Bố
Mganga
Mina
Nakroth
Taara
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ