dư 22k vàng - CHỦ CLAN

Danh sách 19 trang phục

Murad M-TP Thần Tượng Âm Nhạc
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Butterfly Thuỷ Thủ
Fennik Nhà Thám Hiểm
Gildur Phượt Thủ
Lữ Bố Đặc Nhiệm Swat
Murad Thợ Săn Tiền Thưởng
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Ngộ Không Đạo Tặc
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Violet Nữ Đặc Cảnh
Zill Lốc Địa Ngục
Zuka Đại Phú Ông
Aleister Quang Vinh
Zill Dung Nham
Zuka Phát Tài

Danh sách 26 tướng

Arduin
Butterfly
Gildur
Ignis
Ilumia
Kahlii
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Moren
Murad
Nakroth
Ngộ Không
Ormarr
Raz
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ