Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại AccLienQuan24h.Vn

Thành viên: Lặng Thầm đã mua tài khoản Liên Quân #779 Bạc, 10 Tướng, 2 Skin với giá: 49.000đ (Hôm qua, 13:01)


Thành viên: Dave Vo đã mua tài khoản Liên Quân #802 Bạch Kim, 47 Tướng, 72 Skin với giá: 6.000.000đ (4 ngày trước)


Thành viên: Hí Hí đã mua tài khoản Liên Quân #257 Vàng, 19 Tướng, 5 Skin với giá: 210.000đ (5 ngày trước)


Thành viên: Bin Mai đã mua tài khoản Liên Quân #793 Bạch Kim, 24 Tướng, 24 Skin với giá: 750.000đ (5 ngày trước)


Thành viên: Pham Huy đã mua tài khoản Liên Quân #690 Vàng, 10 Tướng, 3 Skin với giá: 80.000đ (7 ngày trước)


Thành viên: Nguyễn Vinh đã mua tài khoản Liên Quân #498 Vàng, 18 Tướng, 6 Skin với giá: 300.000đ (9 ngày trước)


Thành viên: Nguyễn Vinh đã mua tài khoản Liên Quân #784 Vàng, 14 Tướng, 6 Skin với giá: 250.000đ (9 ngày trước)


Thành viên: Huỳnh Hoàng Nhân đã mua tài khoản Liên Quân #384 Bạc, 11 Tướng, 2 Skin với giá: 70.000đ (12 ngày trước)


Thành viên: Lặng Thầm đã mua tài khoản Liên Quân #885 Bạc, 13 Tướng, 2 Skin với giá: 170.000đ (12 ngày trước)


Thành viên: Gầy Gấu đã mua tài khoản Liên Quân #759 Bạc, 13 Tướng, 3 Skin với giá: 150.000đ (12 ngày trước)


Thành viên: Quoc Can Nguyen đã mua tài khoản Liên Quân #429 Bạch Kim, 14 Tướng, 4 Skin với giá: 180.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Người Mới đã mua tài khoản Liên Quân #709 Đồng, 8 Tướng, 0 Skin với giá: 40.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Nhat Duy Vo đã mua tài khoản Liên Quân #890 Bạc, 9 Tướng, 3 Skin với giá: 110.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Nguyễn Quang Hưng đã mua tài khoản Liên Quân #115 Bạc, 12 Tướng, 2 Skin với giá: 80.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Phạm Khánh Châu đã mua tài khoản Liên Quân #201 Vàng, 19 Tướng, 3 Skin với giá: 220.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Phạm Khánh Châu đã mua tài khoản Liên Quân #883 Bạch Kim, 14 Tướng, 3 Skin với giá: 220.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Lê Huy đã mua tài khoản Liên Quân #837 Vàng, 15 Tướng, 8 Skin với giá: 300.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Trương Hồng đã mua tài khoản Liên Quân #303 Bạch Kim, 22 Tướng, 9 Skin với giá: 500.000đ (13 ngày trước)


Thành viên: Su Su đã mua tài khoản Liên Quân #430 Bạc, 14 Tướng, 5 Skin với giá: 350.000đ (14 ngày trước)


Thành viên: Hoàng Văn Đức đã mua tài khoản Liên Quân #710 Đồng, 8 Tướng, 1 Skin với giá: 40.000đ (15 ngày trước)