THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100241

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100241
Liên Quân
GIÁ NICK: 370,000 VNĐ


Rank Tinh Anh

SỐ TƯỚNG 84

TRANG PHỤC 130

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100241