THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100244

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100244
Liên Quân
GIÁ NICK: 400,000 VNĐ


Rank Kim Cương

SỐ TƯỚNG 106

TRANG PHỤC 180

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100244