THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100253

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100253
Liên Quân
GIÁ NICK: 660,000 VNĐ


Rank Bạch Kim

SỐ TƯỚNG 104

TRANG PHỤC 219

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100253