THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100255

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100255
Liên Quân
GIÁ NICK: 700,000 VNĐ


Rank Cao Thủ

SỐ TƯỚNG 105

TRANG PHỤC 260

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100255