THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100256

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100256
Liên Quân
GIÁ NICK: 700,000 VNĐ


Rank Tinh Anh

SỐ TƯỚNG 97

TRANG PHỤC 205

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100256