THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100258

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100258
Liên Quân
GIÁ NICK: 750,000 VNĐ


Rank Kim Cương

SỐ TƯỚNG 97

TRANG PHỤC 177

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100258