THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100261

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100261
Liên Quân
GIÁ NICK: 4,000,000 VNĐ


Rank Kim Cương

SỐ TƯỚNG 80

TRANG PHỤC 110

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100261