THÔNG TIN TÀI KHOẢN #100262

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#100262
Liên Quân
GIÁ NICK: 4,000,000 VNĐ


Rank Bạch Kim

SỐ TƯỚNG 84

TRANG PHỤC 103

BẬC NGỌC 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #100262