Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Dotachi Nakamura 2 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng
  Dinhh Thị Ngọc 4 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Trọng Hoàng 8 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Trẻ Trâu Thời Nay 11 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Trí Tiger 12 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Trẻ Trâu Thời Nay 15 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Nhã Nguyễn 17 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Nguyễn Ngọc Ánh 20 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Võ Phạm Hoàng Sơn 21 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Ngọc Lâm 24 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy