Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Đặng Trang 1 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng
  Linh Xe Ôm 5 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Trẻ Trâu Thời Nay 9 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Hồng Nhung 12 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng
  Nhã Nguyễn 14 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Con Tre 18 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Nhã Nguyễn 21 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Kim Tuyến 24 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Ut Mo 27 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Huy Quang 31 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng