Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Linh Xe Ôm 1 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Dotachi Nakamura 4 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Long Pham 7 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Ngọc Lâm 10 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Lê Mỹ Duyênn 12 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Lê Mỹ Duyênn 16 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Bright Moon 18 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Kim Tuyến 19 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Tiino Khoa 22 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Hoàng Vân Hoàng 26 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng