Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Đệ Ai Em 3 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Đinh Phương Thảo Thảo 6 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng
  Dotachi Nakamura 9 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Ai Ngyen 12 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Vẫnz Chờs Đợis 14 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Trí Tiger 17 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng
  Ut Mo 20 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Trịnh Thành 23 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Trí Tiger 26 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Changs Tâys 28 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng