Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Dotachi Nakamura vừa xong Đã nhận được 500 Quân Huy
  Trẻ Trâu Thời Nay 2 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng
  Vẫnz Chờs Đợis 4 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Võ Phạm Hoàng Sơn 6 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Phep Chau 10 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Hung Dom Dom 14 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Ut Mo 18 phút trước Đã nhận được 50 Quân Huy
  Changs Tâys 22 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Changs Tâys 24 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Hoàng Khang Đấng 28 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng