Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Nhã Nguyễn 3 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Con Tre 7 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Ut Mo 8 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Võ Phạm Hoàng Sơn 10 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Tiino Khoa 12 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Long Pham 14 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Trí Tiger 17 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Lê Mụi 19 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Changs Tâys 22 phút trước Đã nhận được Nick từ 100 Tướng
  Vũ Đình Hải 25 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng