Vòng Quay Quân Huy 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Viet Anh Phann 1 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Nguyễn Hùng 3 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Trần Huy 5 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Bien Nguyen van Bien 7 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Phương Trinh Nguyen 9 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Kakalla Mahesh 11 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Thanh Trung Le 13 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Trần Huy 16 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Toàn Dương 18 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Tấn Lý 21 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy