Vòng Quay Quân Huy 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Văn Nam 2 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Lê Trường Thanh 4 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Kakalla Mahesh 8 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 9 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Lay Nam 11 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Lay Nam 14 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Thanh Minh 17 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Nguyễn Cảnh 20 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Linh Nek 23 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Đỗ Ngọc Mai 27 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy