Vòng Quay Quân Huy 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Cuong Letancuong 2 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  An Thanh 5 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Nguyễn Hùng 7 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Tạ Gái 10 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Nhuan Huynh 13 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Văn Nam 15 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Trần Tiến Đạt 18 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Giao Duong 20 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Hoàng Phúc 23 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Phương Thảo 26 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy