Vòng Quay Quân Huy 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Hay Vãi Tên 2 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Văn Nam 6 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Farit Wally 9 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  SuSu Dinh 11 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Khánh Huy 13 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Nguyễn Bảo 14 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Hay Vãi Tên 16 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Đỗ Ngọc Mai 20 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Trọng Đời Bên Em 22 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Thanh Vu 25 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy