Vòng Quay Quân Huy 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Nguyễn Ánh Nguyệt 1 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Thuận Nguyễn 4 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Nguyễn Xuân Thu 7 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Nguyễn Khánh Băng 9 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Lê Trường Thanh 11 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Phạm Thanh Hà 14 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Viet Anh Phann 17 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Sy Nguyen 21 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Thanh Ngân 25 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Bình Ngô 27 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy