Vòng Quay Quân Huy 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Nguyễn Cảnh 3 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Phương Trinh Nguyen 4 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Minh Thư 8 phút trước Đã nhận được 500 Quân Huy
  Thanh Trung Le 10 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Danh Nguyen 11 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Farit Wally 15 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Nguyễn Khánh Băng 16 phút trước Đã nhận được 800 Quân Huy
  Hay Vãi Tên 19 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Hoàng Phúc 21 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy
  Phương Thảo 23 phút trước Đã nhận được 1.000 Quân Huy