Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 20,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Minh Thư 2 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Farit Wally 4 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Nguyễn Hùng 5 phút trước Đã nhận được Nick từ 20 Tướng
  Lê Trường Thanh 7 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Trần Huy 11 phút trước Đã nhận được Nick từ 20 Tướng
  Kakalla Mahesh 12 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Trần Huy 16 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Thanh Minh 19 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Tấn Lý 22 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Nguyễn Cảnh 25 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K