Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 20,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Lê Trường Thanh 3 phút trước Đã nhận được Nick từ 20 Tướng
  Trọng Đời Bên Em 6 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Khánh Huy 9 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Hay Vãi Tên 10 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Chu Linh 13 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Heo Lém Lỉnh 15 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Thanh Vu 17 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Văn Nam 21 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Hùng 23 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Bình Ngô 26 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý