Vòng Quay Năm Mới 2021

Play Center Play

Giá: 20,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Farit Wally 1 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Thuận Nguyễn 4 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Bảo 8 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Lê Trường Thanh 10 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Hoàng Phúc 14 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Phú Tường 16 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Tạ Gái 19 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Đạt Phạm 23 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Bảo 25 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Nguyễn Xuân Thu 29 phút trước Đã nhận được Nick từ 20 Tướng