Vòng Quay May Mắn 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Tai Nguyen Thanh Tai vừa xong Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Quốc Trung 1 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Đặng Hà 4 phút trước Đã nhận được Nick từ 50 Tướng
  Nguyễn Phương 8 phút trước Đã nhận được Nick từ 50 Tướng
  ĐiNh XuÂn ViỆt 12 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Ngọc Trà 16 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Nguyễn Hùng 20 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Shyamal Santra 23 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Anh Heri 26 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Yasuoo Ngáo 28 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý