Vòng Quay May Mắn 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Nguyễn Phương 1 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Bùi Chuốt 3 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Ngọc An Nhiên 5 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Phạm Phú 6 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Vinh Ngoc 10 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  ĐiNh XuÂn ViỆt 14 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Nguyễn Mạnh Hiếu 18 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Ngọc Trâm 20 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Hoàng Đông 22 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Mai Xuân Sơn 24 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K