Vòng Quay May Mắn 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Tan Trung Duy Tan 1 phút trước Đã nhận được Nick từ 50 Tướng
  Shyamal Santra 3 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Vinh Ngoc 6 phút trước Đã nhận được Nick từ 40 Tướng
  Yasuoo Ngáo 8 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Đặng Hà 10 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Minh Thư 11 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Nguyễn Khiêm 14 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Đăng Phương Nam 16 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  ĐiNh XuÂn ViỆt 19 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Dung 21 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý