Vòng Quay May Mắn 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Võ Gia Hung Le 1 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Võ Gia Hung Le 3 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Ngọc Trâm 6 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Ahmad Sandi 10 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Tan Trung Duy Tan 11 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Nguyễn Phương 14 phút trước Đã nhận được Nick từ 50 Tướng
  Hoàng Đông 16 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Hoàng Đông 20 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Mạnh Hiếu 22 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Quốc Trung 24 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K