Vòng Quay May Mắn 50K

Play Center Play

Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Hoàng Đông 3 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Nguyễn Bảo 4 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Anh Heri 8 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Boong Hien 11 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Phương 14 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Kamado Tanjiruo 18 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Ngọc Trâm 20 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Phương 23 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Vinh Ngoc 25 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Linh Nở 28 phút trước Đã nhận được Nick từ 40 Tướng