Vòng Quay Đá Quý Liên Quân 100K

Play Center Play

Giá: 100,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Phú Tường 3 phút trước Đã nhận được Nick từ 80 Tướng
  Trần Tiến Đạt 4 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Minh Thư 6 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 7 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Giao Duong 10 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Phương Thảo 13 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Lanh Mua Dem 14 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Sy Nguyen 17 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Thanh Minh 21 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Sy Nguyen 23 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K