Vòng Quay Đá Quý Liên Quân 100K

Play Center Play

Giá: 100,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Lay Nam 1 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Viet Anh Phann 5 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Cảnh 9 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Đỗ Ngọc Mai 12 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Phương Thảo 14 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Bien Nguyen van Bien 15 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Khánh Băng 16 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Hùng 19 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Sy Nguyen 21 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Viet Anh Phann 23 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý