Vòng Quay Đá Quý Liên Quân 100K

Play Center Play

Giá: 100,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Viet Anh Phann vừa xong Đã nhận được Nick Random 200K
  Lay Nam 2 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Thanh Vu 4 phút trước Đã nhận được Nick từ 80 Tướng
  Tấn Lý 7 phút trước Đã nhận được Nick từ 80 Tướng
  Phương Thảo 10 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Heo Lém Lỉnh 13 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Thanh Minh 15 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Lanh Mua Dem 16 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Thanh Vu 19 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Thanh Minh 22 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K