Vòng Quay Đá Quý Liên Quân 100K

Play Center Play

Giá: 100,000đ /1 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài Khoản Thời Gian Giải Thưởng
  Nhuan Huynh 2 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Hoàng Phúc 6 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Nguyễn Ánh Nguyệt 9 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Heo Lém Lỉnh 12 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Bien Nguyen van Bien 16 phút trước Đã nhận được Nick từ 70 Tướng
  Tạ Gái 19 phút trước Đã nhận được Nick Random 500K
  Trần Hung 21 phút trước Đã nhận được Nick từ 80 Tướng
  Ngô Việt 24 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý
  Danh Nguyen 26 phút trước Đã nhận được Nick Random 200K
  Danh Nguyen 29 phút trước Đã nhận được Nick Có Skin Đá Quý