MÁY XÈNG QUÂN HUY THẦN TÀI


Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Lê Trường Thanh Đã nhận được 9.999 Quân Huy 1 phút trước
Văn Nam Đã nhận được 9.999 Quân Huy 3 phút trước
Lê Trường Thanh Đã nhận được 500 Quân Huy 4 phút trước
Tạ Gái Đã nhận được 9.999 Quân Huy 6 phút trước
Thanh Vu Đã nhận được 999 Quân Huy 8 phút trước
Đỗ Ngọc Mai Đã nhận được 99 Quân Huy 11 phút trước
Thuận Nguyễn Đã nhận được 4.999 Quân Huy 15 phút trước
Danh Nguyen Đã nhận được 99 Quân Huy 17 phút trước