MÁY XÈNG QUÂN HUY THẦN TÀI


Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Thanh Minh Đã nhận được 500 Quân Huy 1 phút trước
Tấn Lý Đã nhận được 500 Quân Huy 4 phút trước
Lê Trường Thanh Đã nhận được 99 Quân Huy 8 phút trước
Nguyễn Xuân Thu Đã nhận được 999 Quân Huy 10 phút trước
Trần Hung Đã nhận được 9.999 Quân Huy 14 phút trước
Viet Anh Phann Đã nhận được 500 Quân Huy 17 phút trước
Linh Nek Đã nhận được 500 Quân Huy 20 phút trước
Nhuan Huynh Đã nhận được 500 Quân Huy 22 phút trước