MÁY XÈNG QUÂN HUY THẦN TÀI


Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Thanh Ngân Đã nhận được 9.999 Quân Huy 2 phút trước
Heo Lém Lỉnh Đã nhận được 99 Quân Huy 3 phút trước
Thuận Nguyễn Đã nhận được 99 Quân Huy 6 phút trước
Văn Nam Đã nhận được 9.999 Quân Huy 9 phút trước
Thanh Minh Đã nhận được 9.999 Quân Huy 12 phút trước
Viet Anh Phann Đã nhận được 4.999 Quân Huy 14 phút trước
An Thanh Đã nhận được 4.999 Quân Huy 18 phút trước
Trọng Đời Bên Em Đã nhận được 9.999 Quân Huy 21 phút trước