MÁY XÈNG QUÂN HUY THẦN TÀI


Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Bình Ngô Đã nhận được 9.999 Quân Huy 1 phút trước
Đỗ Ngọc Mai Đã nhận được 4.999 Quân Huy 3 phút trước
SuSu Dinh Đã nhận được 4.999 Quân Huy 5 phút trước
Thanh Trung Le Đã nhận được 99 Quân Huy 7 phút trước
Sy Nguyen Đã nhận được 4.999 Quân Huy 11 phút trước
Thanh Trung Le Đã nhận được 4.999 Quân Huy 14 phút trước
Bien Nguyen van Bien Đã nhận được 4.999 Quân Huy 18 phút trước
Phú Tường Đã nhận được 999 Quân Huy 22 phút trước