MÁY XÈNG QUÂN HUY THẦN TÀI


Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Tạ Gái Đã nhận được 99 Quân Huy 2 phút trước
Giao Duong Đã nhận được 9.999 Quân Huy 4 phút trước
Kakalla Mahesh Đã nhận được 500 Quân Huy 7 phút trước
Lay Nam Đã nhận được 4.999 Quân Huy 10 phút trước
Bình Ngô Đã nhận được 4.999 Quân Huy 12 phút trước
Bien Nguyen van Bien Đã nhận được 4.999 Quân Huy 15 phút trước
An Thanh Đã nhận được 500 Quân Huy 17 phút trước
Huy Hung Hăng Đã nhận được 99 Quân Huy 20 phút trước