MÁY XÈNG QUÂN HUY THẦN TÀI


Giá: 50,000đ /1 lượt quay.

Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm


LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Kakalla Mahesh Đã nhận được 99 Quân Huy 2 phút trước
Trần Huy Đã nhận được 4.999 Quân Huy 4 phút trước
Nguyễn Ánh Nguyệt Đã nhận được 99 Quân Huy 7 phút trước
Nguyễn Xuân Thu Đã nhận được 9.999 Quân Huy 9 phút trước
An Thanh Đã nhận được 500 Quân Huy 12 phút trước
Ngô Việt Đã nhận được 99 Quân Huy 14 phút trước
Danh Nguyen Đã nhận được 9.999 Quân Huy 17 phút trước
Thanh Vu Đã nhận được 999 Quân Huy 21 phút trước