VÒNG QUAY HÁI LỘC


Giá: 20,000đ / 1 lượt chơi.
Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Tai Nguyen Thanh Tai Đã nhận được 500 Quân Huy 2 phút trước
Lê Hoàng Lâm Đã nhận được 500 Quân Huy 5 phút trước
Mai Xuân Sơn Đã nhận được 8.000 Quân Huy 9 phút trước
Boong Hien Đã nhận được 500 Quân Huy 11 phút trước
Vinh Ngoc Đã nhận được 8.000 Quân Huy 15 phút trước
Hoàng Đông Đã nhận được 10.000 Quân Huy 19 phút trước
Tai Nguyen Thanh Tai Đã nhận được 10.000 Quân Huy 21 phút trước
Quốc Trung Đã nhận được 10.000 Quân Huy 24 phút trước