VÒNG QUAY HÁI LỘC


Giá: 20,000đ / 1 lượt chơi.
Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Nguyễn Ngọc Đã nhận được 2.000 Quân Huy 2 phút trước
Thinh Luong Hung Đã nhận được 1.000 Quân Huy 4 phút trước
Pé Pii Đã nhận được 10.000 Quân Huy 6 phút trước
Võ Gia Hung Le Đã nhận được 2.000 Quân Huy 10 phút trước
Linh Nở Đã nhận được 2.000 Quân Huy 14 phút trước
Ime An Đã nhận được 10.000 Quân Huy 17 phút trước
Mạnh Hoàng Đã nhận được 1.000 Quân Huy 20 phút trước
Nguyễn Hùng Đã nhận được 1.000 Quân Huy 24 phút trước