VÒNG QUAY HÁI LỘC


Giá: 20,000đ / 1 lượt chơi.
Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Quyên Phạm Đã nhận được 8.000 Quân Huy 1 phút trước
Shyamal Santra Đã nhận được 10.000 Quân Huy 3 phút trước
Hoàng Đông Đã nhận được 1.000 Quân Huy 7 phút trước
Quốc Trung Đã nhận được 1.000 Quân Huy 10 phút trước
Shyamal Santra Đã nhận được 1.000 Quân Huy 14 phút trước
Nguyễn Dung Đã nhận được 2.000 Quân Huy 18 phút trước
Mai Xuân Sơn Đã nhận được 500 Quân Huy 21 phút trước
Kiều Yên Đã nhận được 500 Quân Huy 24 phút trước