VÒNG QUAY HÁI LỘC


Giá: 20,000đ / 1 lượt chơi.
Thể Lệ Rút Quân Huy Lịch sử quay trúng vật phẩm

LƯỢT CHƠI GẦN ĐÂY

Tài Khoản Giải Thưởng Thời Gian
Quyên Phạm Đã nhận được 8.000 Quân Huy 4 phút trước
Minh Thư Đã nhận được 2.000 Quân Huy 7 phút trước
Kim Minh Thắng Đã nhận được 8.000 Quân Huy 9 phút trước
Tai Nguyen Thanh Tai Đã nhận được 1.000 Quân Huy 12 phút trước
Nguyễn Khiêm Đã nhận được 8.000 Quân Huy 16 phút trước
Hưng Siu Nhân Đỏ Đã nhận được 500 Quân Huy 19 phút trước
Nguyễn Phương Đã nhận được 2.000 Quân Huy 23 phút trước
Mai Xuân Sơn Đã nhận được 1.000 Quân Huy 24 phút trước