Dư 1 thẻ đổi tên

Danh sách 11 trang phục

Butterfly Thuỷ Thủ
Điêu Thuyền Nữ Vương Anh Đào
Grakk Khô Lâu Đại Tướng
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Lữ Bố Long Kỵ Sĩ
Murad Thợ Săn Tiền Thưởng
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh
Chaugnar Quang Vinh
Max Găng Tay Vàng

Danh sách 27 tướng

Arduin
Butterfly
Chaugnar
Gildur
Grakk
Ilumia
Joker
Kahlii
Krixi
Lữ Bố
Maloch
Mganga
Mina
Murad
Ormarr
Raz
Skud
Slimz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Yorn
Zill
Zuka
Max

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá