Danh sách 2 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 19 tướng

Alice
Gildur
Grakk
Ignis
Ilumia
Jinna
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Natalya
Raz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Zill

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ