Danh sách 3 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Thane Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 19 tướng

Aleister
Arthur
Azzen'Ka
Fennik
Gildur
Jinna
Kriknak
Krixi
Mganga
Mina
Natalya
Preyta
Skud
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ