Đăng nhập bằng FaceBook

Danh sách 22 trang phục

Airi Kiemono
Airi Thích Khách
Amily Đặc Cảnh NYPD
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Điêu Thuyền Nữ Vương Anh Đào
Jinna Dạ Xoa Vương
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Liliana Hồ Quý Phi
Liliana Thần Tượng Âm Nhạc
Lữ Bố Đặc Nhiệm Swat
Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ
Murad Siêu Việt
Nakroth Chiến Binh Hỏa Ngục
Nakroth Siêu Việt
Ormarr Cựu Chiến Binh
Tel'Annas Thánh Nữ Mặt Trời
Tulen Tân Thần Thiên Hà
Valhein Đại Công Tước
Valhein Hoàng Tử Quạ
Valhein Quang Vinh
Zephys Oán Linh
Kil'Groth Quang Vinh

Danh sách 31 tướng

Airi
Annette
Arthur
Amily
Baldum
Butterfly
Gildur
Jinna
Kil'Groth
Kriknak
Krixi
Lauriel
Liliana
Lữ Bố
Mina
Murad
Nakroth
Natalya
Raz
Roxie
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Tulen
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá