Dư 6K VÀNG

Danh sách 6 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Chaugnar Ác Sinh Mộng Hóa
Gildur Phượt Thủ
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 15 tướng

Gildur
Krixi
Lữ Bố
Mina
Murad
Natalya
Ormarr
Taara
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ