Danh sách 9 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Fennik Nhà Thám Hiểm
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Omega Người Máy Xanh
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 22 tướng

Alice
Astrid
Gildur
Jinna
Joker
Kahlii
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Murad
Nakroth
Ngộ Không
Omega
Raz
Slimz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ