Danh sách 2 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 11 tướng

Butterfly
Krixi
Mganga
Mina
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Yorn
Zill

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ