Danh sách 8 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh

Danh sách 23 tướng

Airi
Gildur
Kahlii
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Nakroth
Ormarr
Payna
Raz
Skud
Slimz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ