dư 12k vàng

Danh sách 6 trang phục

Butterfly Thuỷ Thủ
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Violet Nữ Đặc Cảnh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 18 tướng

Alice
Arthur
Butterfly
Gildur
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Nakroth
Raz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zill

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ