dư 17k vàng - 119 quân huy

Danh sách 11 trang phục

Arthur Lãnh Chúa Xương
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Xuân Nữ Ngổ Ngáo
Cresht Thợ Sửa Cáp
Fennik Nhà Thám Hiểm
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 48 tướng

Airi
Aleister
Alice
Arduin
Arthur
Azzen'Ka
Butterfly
Chaugnar
Điêu Thuyền
Gildur
Grakk
Ignis
Jinna
Joker
Kahlii
Kil'Groth
Kriknak
Krixi
Lauriel
Lữ Bố
Lumburr
Maloch
Mganga
Mina
Moren
Murad
Natalya
Ngộ Không
Omega
Ormarr
Payna
Preyta
Raz
Skud
Slimz
Superman
Taara
Tel'Annas
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ