Danh sách 14 trang phục

Arthur Hoàng Kim Cốt
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Fennik Nhà Thám Hiểm
Gildur Phượt Thủ
Mganga Hề Cung Đình
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Ngộ Không Đạo Tặc
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Violet Nữ Đặc Cảnh
Xeniel Thiên Sứ Hủy Diệt
Aleister Quang Vinh

Danh sách 21 tướng

Astrid
Butterfly
Fennik
Gildur
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Murad
Ngộ Không
Ormarr
Skud
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Xeniel
Zill

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ