dư 9k vàng

Danh sách 7 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Preyta Không Tặc
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 14 tướng

Alice
Gildur
Ilumia
Maloch
Mganga
Nakroth
Slimz
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ