dư 10k vàng

Danh sách 6 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Gildur Phượt Thủ
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh

Danh sách 11 tướng

Gildur
Lữ Bố
Moren
Ngộ Không
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ