Danh sách 16 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Thuỷ Thủ
Chaugnar Ác Sinh Mộng Hóa
Cresht Thợ Sửa Cáp
Fennik Nhà Thám Hiểm
Grakk Khô Lâu Đại Tướng
Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ
Moren Chú Thợ Điện
Slimz Chú Thỏ Ngọc
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Yorn Cung Thủ Bóng Đêm
Aleister Quang Vinh

Danh sách 32 tướng

Alice
Batman
Butterfly
Chaugnar
Cresht
Điêu Thuyền
Fennik
Gildur
Grakk
Joker
Kahlii
Kil'Groth
Lữ Bố
Mganga
Moren
Murad
Ngộ Không
Ormarr
Preyta
Skud
Slimz
Superman
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Xeniel
Yorn
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ