Danh sách 9 trang phục

Arthur Hoàng Kim Cốt
Arthur Lãnh Chúa Xương
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Veera Cố Giáo Hắc Ám

Danh sách 23 tướng

Arthur
Azzen'Ka
Gildur
Grakk
Jinna
Kahlii
Kriknak
Krixi
Mganga
Mina
Natalya
Ormarr
Skud
Taara
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ