Danh sách 5 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Fennik Nhà Thám Hiểm
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh

Danh sách 16 tướng

Arduin
Azzen'Ka
Gildur
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Natalya
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Yorn
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ