dư 7k vàng

Danh sách 4 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Thane Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ

Danh sách 14 tướng

Gildur
Kahlii
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Omega
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Yorn
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ