dư 9k vàng

Danh sách 6 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Violet Nữ Đặc Cảnh
Zephys Oán Linh

Danh sách 13 tướng

Gildur
Kahlii
Mganga
Murad
Nakroth
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Zephys
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ