DƯ 20K VÀNG - THẺ ĐỔI TÊN

Danh sách 17 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Thuỷ Thủ
Cresht Thợ Sửa Cáp
Fennik Nhà Thám Hiểm
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Lauriel Hỏa Phượng Hoàng
Lữ Bố Đặc Nhiệm Swat
Maloch Tiệc Hóa Trang
Mganga Hề Cung Đình
Natalya Nghệ Nhân Lân
Thane Quang Vinh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Vilolet Nữ Hoàng Pháo Hoa
Yorn Đặc Nhiệm Swat
Aleister Quang Vinh

Danh sách 40 tướng

Airi
Aleister
Alice
Arduin
Arthur
Azzen'Ka
Batman
Chaugnar
Cresht
Fennik
Gildur
Ilumia
Kahlii
Krixi
Lauriel
Lữ Bố
Maloch
Mganga
Mina
Murad
Natalya
Ngộ Không
Omega
Ormarr
Preyta
Raz
Skud
Slimz
Taara
TeeMee
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ