thẻ đổi tên - dư 23k vàng

Danh sách 6 trang phục

Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Butterfly Thuỷ Thủ
Fennik Nhà Thám Hiểm
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh

Danh sách 14 tướng

Butterfly
Gildur
Lauriel
Lữ Bố
Mganga
Natalya
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ