dư thẻ đổi tên

Danh sách 24 trang phục

Arthur Hoàng Kim Cốt
Arthur Lãnh Chúa Xương
Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Fennik Nhà Thám Hiểm
Gildur Phượt Thủ
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Jinna Đại Tư Tế
Kil'Groth Cảnh Vệ Binh
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Lauriel Đọa Lạc Thiên Sứ
Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Natalya Quý Cô Thủy Tề
Ngộ Không Đạo Tặc
Skud Sơn Tặc
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Yorn Cung Thủ Bóng Đêm
Zephys Oán Linh
Zill Lốc Địa Ngục
Aleister Quang Vinh

Danh sách 24 tướng

Arduin
Arthur
Butterfly
Điêu Thuyền
Gildur
Ignis
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Ngộ Không
Ormarr
Skud
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Xeniel
Yorn
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ