NAK tiến hóa bậc 1 90/194 điểm - thiếu 2 skin do thiếu file

Danh sách 38 trang phục

Murad M-TP Thần Tượng Âm Nhạc
Omen Sĩ Quan Viễn Chinh
Toro Trung Phong Cắm
Lindis Thám Tử Tư
Airi Thích Khách
Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Butterfly Thuỷ Thủ
Butterfly Xuân Nữ Ngổ Ngáo
Điêu Thuyền Hoa Hậu
Fennik Nhà Thám Hiểm
Gildur Phượt Thủ
Gildur Tiệc Bãi Biển
Kriknak Bọ Cánh Bạc
Krixi Tiệc Bãi Biển
Lauriel Đọa Lạc Thiên Sứ
Lữ Bố Nam Vương
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Mina Tiệc Bánh Kẹo
Murad Thợ Săn Tiền Thưởng
Nakroth Bboy Công Nghệ
Nakroth Chiến Binh Hỏa Ngục
Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục
Ngộ Không Đạo Tặc
Omega Người Máy Xanh
Preyta Không Tặc
Skud Sơn Tặc
Slimz Thỏ Thợ Mỏ
Valhein Đại Công Tước
Valhein Hoàng Tử Quạ
Valhein Vũ Khí Tối Thương
Violet Nữ Đặc Cảnh
Xeniel Thiên Sứ Hủy Diệt
Yorn Cung Thủ Bóng Đêm
Ormarr Cựu Chiến Binh
Aleister Quang Vinh
Arthur Si Tình Kiếm
Zill Dung Nham

Danh sách 30 tướng

Omen
Lindis
Airi
Aleister
Arthur
Butterfly
Điêu Thuyền
Gildur
Kahlii
Kil'Groth
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Murad
Nakroth
Ormarr
Preyta
Skud
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Xeniel
Zill
Tulen

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ