Danh sách 8 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Thuỷ Thủ
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Omega Người Máy Xanh
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh

Danh sách 17 tướng

Arthur
Butterfly
Điêu Thuyền
Gildur
Ilumia
Jinna
Krixi
Lữ Bố
Mina
Ormarr
Taara
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ