dư 6k vàng

Danh sách 8 trang phục

Fennik Nhà Thám Hiểm
Lữ Bố Đặc Nhiệm Swat
Mganga Tiệc Bánh Kẹo
Natalya Quà Quái Quỷ
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh

Danh sách 15 tướng

Gildur
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Natalya
Ormarr
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ