dư 15k vàng

Danh sách 8 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Thuỷ Thủ
Lauriel Đọa Lạc Thiên Sứ
Preyta Không Tặc
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh

Danh sách 15 tướng

Arduin
Butterfly
Gildur
Kahlii
Mganga
Moren
Ngộ Không
Omega
Raz
Skud
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ