dư 8k vàng

Danh sách 3 trang phục

Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh

Danh sách 16 tướng

Gildur
Grakk
Kahlii
Lữ Bố
Mganga
Mina
Murad
Superman
Taara
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Yorn
Zephys

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Chat Với Hỗ Trợ