NAKROTH BẬC 1

Danh sách 12 trang phục

Murad M-TP Thần Tượng Âm Nhạc
Arthur Hoàng Kim Cốt
Điêu Thuyền Hoa Hậu
Fennik Nhà Thám Hiểm
Gildur Phượt Thủ
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Payna Cảnh Vệ Rừng
Thane Quang Vinh
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Aleister Quang Vinh
Nakroth Siêu Việt

Danh sách 24 tướng

Alice
Arthur
Azzen'Ka
Butterfly
Gildur
Jinna
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Moren
Murad
Nakroth
Ormarr
Skud
Taara
Tel'Annas
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá

Chat Với Hỗ Trợ