Danh sách 14 trang phục

Danh sách 32 tướng

Valhein
Triệu Vân
Mina
Veera
Mganga
Taara
Jinna
Toro
Gildur
Krixi
Kriknak
Lữ Bố
Zuka
Điêu Thuyền
Payna
Zill
Zephys
Skud
Arthur
Ignis
Kil'Groth
TeeMee
Fennik
Tulen
Max
Liliana
Kahlii
Aleister
Nakroth
The Flash
Chaugnar
Arduin

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá