Danh sách 16 trang phục

Danh sách 31 tướng

Valhein
Triệu Vân
Veera
Raz
Taara
Toro
Zephys
Arthur
Mganga
Lữ Bố
Ngộ Không
Gildur
Jinna
Maloch
Zuka
Alice
Violet
Arduin
Airi
Zill
Skud
Nakroth
Grakk
Max
Krixi
Mina
Kriknak
Chaugnar
Tulen
Arum
Điêu Thuyền

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá