Danh sách 9 trang phục

Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách
Butterfly Teen Nữ Công Nghệ
Gildur Phượt Thủ
Ilumia Nữ Chúa Tuyết
Toro Đặc Cảnh NYPD
Triệu Vân Quang Vinh
Valhein Hoàng Tử Quạ
Zephys Oán Linh
Aleister Quang Vinh

Danh sách 26 tướng

Alice
Arthur
Azzen'Ka
Gildur
Jinna
Kahlii
Kil'Groth
Krixi
Lữ Bố
Mganga
Mina
Moren
Murad
Natalya
Ormarr
Preyta
Taara
Toro
Triệu Vân
Valhein
Veera
Violet
Yorn
Zephys
Zill
Zuka

Chi Tiết Bảng Ngọc

Thông tin Túi đồ

Acc Cùng Đơn Giá